Experienced passion for vehicle conformity

 • Wij zijn uw expert of uw mandataris in alle aspecten van homologatie en preregistratie van alle voertuigtypes. Wij helpen je of we onderhouden jouw COP en zorgen voor een correcte homologatie en preregistratie van individuele voertuigen of series en we verdelen gespecialiseerde softwareapplicaties die de homologatie vereenvoudigen.
 • B-Lab is gevestigd in de regio Gent, en beschikt over een team van vier gedreven homologatie-experts. B-Lab helpt constructeurs van voertuigen bij alle aspecten van de homologatie.
 • Homologatie is het aantonen en documenteren van de conformiteit van voertuigen met de vigerende wetgeving die veiligheid en milieu vooropstelt. De experts van B-Lab delen de overtuiging dat een correcte homologatie gebaseerd is op een gedetailleerde en doorgedreven kennis en analyse van alle wettelijke aspecten en een op ervaring gebaseerde praktijktoets.
 • B-Lab kan je op verschillende manieren bijstaan in alle aspecten van homologatie: als toelverancier van software, als adviseur, als gemandateerde of als ingescourcte homologatieverantwoordelijke.
 • De samenwerking kan projectmatig of in regie, ze kan een volledige certificatietraject inhouden of zich beperken tot afzonderlijke elementen.
 • In 2007 werd in de voertuigsector de KR2007/46 gepubliceerd die de regels voor homologatie van voertuigen in Europees verband vastlegt. Deze richtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving met als kernvereiste een COP certificatie voor constructeurs startte B-Lab combineerde ruime ervaring in kwaliteitsmanagement met praktijkervaring in de constructiewereld en bracht een team van experts samen.
 • In deze wereld van complexe wettelijke criteria wil B-Lab een boodschap brengen van éénvoud, maar ook van verregaand perfectionisme.
 • HomologatieBekijk ons aanbod
 • AMCOP

 • AMFAST

 • COP, KR2007/46, VO2016/14

 • Preregistratie

 • Voertuigdossiers IGK

 • WVTA, Europese typegoedkeuring en deelgoedkeuring